Blog Single

WARTA Ekstrabiznes Plus jest nowoczesnym grupowym ubezpieczeniem na życie oferowanym firmom zatrudniającym powyżej 50 osób, zainteresowanym dodatkowym zabezpieczeniem swoich pracowników. Pracodawca ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych, a pracownicy mogą zyskać szeroki zakres ochrony.

Elastyczność tego ubezpieczenia pozwala na dostosowanie zakresu ochrony do zindywidualizowanych potrzeb klienta wynikających np.: ze specyfiki profilu zawodowego pracowników. Specjalnie przygotowane warianty oraz pakiety dodatkowe, pozwalają łatwo i szybko dobrać najlepszą ofertę ubezpieczeniową.