Ubezpieczenie flot samochodowych

WARTA kieruje ofertę ubezpieczeń flotowych do przedsiębiorców, którzy użytkują i deklarują do ubezpieczenia flotę co najmniej 5 pojazdów. Programy ubezpieczeniowe opracowywane są indywidualnie przez dedykowane zespoły negocjatorów flotowych (opiekunów) z uwzględnieniem zakresu i warunków ubezpieczenia dostosowanych do wymagań, oczekiwań i specyfiki danej floty.

Ubezpieczenie floty samochodowej WARTA

Kontakt

Klauzula RODO.