Blog Single

Elastyczny zakres ochrony

WARTA Dom to oferta dla klientów, którzy chcą dopasować ochronę domu do własnych potrzeb poprzez elastyczny wybór zakresu ubezpieczenia, zapewniając sobie i rodzinie spokój i bezpieczeństwo.Ubezpieczeniem może zostać objęte następujące mienie: 

 • dom jednorodzinny,
 • lokal mieszkalny lub jego stałe elementy,
 • dom letniskowy,
 • garaż lub inny budynek,
 • mała architektura,
 • ruchomości domowe,

w poniższym zakresie ochrony:

 • zdarzenia losowe: deszcz, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi, a także stłuczenie i dewastacja,
 • kradzież z włamaniem lub rabunek.

WARTA Dom Komfort to propozycja kompleksowej oferty dla wymagających klientów, którzy są zainteresowani jak najpełniejszym zakresem ochrony ubezpieczeniowej i chcą zapewnić sobie i rodzinie komfort bezpieczeństwa.

Ubezpieczeniem może zostać objęte następujące mienie:

 • dom jednorodzinny,
 • lokal mieszkalny lub jego stałe elementy,
 • dom letniskowy,
 • garaż lub inny budynek,
 • mała architektura,
 • ruchomości domowe, także dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie,
 • niektóre przedmioty na etapie budowy,

w zakresie all risks, czyli wszystkich zdarzeń, które nie są wskazane w wyłączeniach. Zapewnia to gwarancję ochrony nawet za najdziwniejsze zdarzenia, w tym odpowiedzialność za każdy wiatr (bez ograniczeń jego prędkości) i za każdy deszcz (bez ograniczeń jego natężenia).