Ubezpieczenie Rolne

Obowiązkowe ubezpieczenie to za mało...

Wiele szkód pozostaje bez ochrony. Dlatego w Warcie można swobodnie łączyć ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne w ramach jednej polisy. Wybierz odpowiedni zakres dla siebie:

Rozszerzeniu o dodatkowe ryzyka dobrowolne nie podlegają:

  • budynki wyłączone z eksploatacji (pustostany),
  • szklarnie, cieplarnie, wiaty,
  • kurniki o powierzchni większej lub równej 200 m² lub z sumą ubezpieczenia wyższą niż 200 000 zł,
  • budynki rolnicze, których stopień zużycia osiągnął 80% i więcej,
  • budynki mieszkalne z sumą ubezpieczenia niższą niż 200 000 zł w zakresie rozszerzonym Komfort.

Co możesz ubezpieczyć dodatkowo?

RUCHOMOŚCI DOMOWE (WYPOSAŻENIE TWOJEGO DOMU)

telewizor, sprzęt sportowy, meble, ubrania i wiele innych przedmiotów. 

URZĄDZENIA (WYPOSAŻENIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH)

przyrządy ułatwiające pracę w gospodarstwie, np.: systemy pojenia, karmienia, usuwania obornika, sieczkarnie, wialnie, sortowniki, dojarki, schładzarki, a także agregaty prądotwórcze czy elektroniczne urządzenia sterujące.

BUDOWLE

budowle rolnicze, np.: wagi najazdowe, stacje transformatorowe, ujeżdżalnie i karuzele dla koni, a także ogrodzenie, bramy, furtki (wraz z siłownikami) oraz altanki i lampy ogrodowe.

SILOSY

budowle służące do przechowywania produktów sypkich: zboża, ziarna, paszy.

PRODUKTY ROLNE (ZIEMIOPŁODY), MATERIAŁY I ZAPASY

plony roślin z własnego gospodarstwa przechowywane w silosach, budynkach czy kopcach oraz nawozy sztuczne czy środki ochrony roślin.

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

bydło, konie, kozy, króliki, owce, trzoda chlewna oraz drób rzeźny (poniżej 100 sztuk) i nieśny (poniżej 80 sztuk).

MASZYNY ROLNICZE AGROCASCO

sprzęt przeznaczony do uprawy gleby, nawożenia, siewu i sadzenia, pielęgnacji roślin uprawnych oraz zbioru w zakresie Standard lub Komfort.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W ŻYCIU PRYWATNYM

Pamiętaj, że obowiązkowe ubezpieczenie OC ROLNIKA chroni Cię tylko od szkód związanych posiadaniem gospodarstwa rolnego. Na wypadek innych szkód, np. spowodowanych przez dzieci, zwierzęta domowe czy podczas jazdy na rowerze, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników na terenie całego świata, z wyłączeniem USA i Kanady.

RZECZY OSOBISTE POZA GOSPODARSTWEM ROLNYM W RAZIE RABUNKU

Chroń siebie i bliskich także poza swoim gospodarstwem. Zawsze mamy przy sobie przynajmniej kilka ważnych dla nas przedmiotów jak portfel, telefon, klucze czy dokumenty, a nawet samą ulubioną torebkę. W przypadku rabunku ubezpieczenie pozwoli spokojnie zakupić nowe rzeczy.

USŁUGI ASSISTANCE

Gdy potrzebujesz pomocy, zarówno medycznej, jak i z naprawą cieknącej pralki, wystarczy zadzwonić do WARTY, która zorganizuje i pokryje koszty pomocy. W ramach usługi assistance dostępne są:

  • assissance katastroficzny, czyli wsparcie w razie szkody (np. pożar, powódź). Gdy nie możesz wrócić do domu, zapewnimy Ci spokojny i wygodny nocleg oraz zabezpieczymy ocalałe mienie;
  • assissance domowy, czyli fachowa pomoc interwencyjna w codziennych sytuacjach, np. gdy zepsuje się pralka, zbije szyba itp. Warta zorganizuje i pokryje koszty usług, m.in. szklarza, hydraulika czy technika urządzeń grzewczych;
  • assissance medyczny, czyli pomoc lekarska w nagłych sytuacjach. Jest to zorganizowanie i pokrycie kosztów pilnej wizyty lekarskiej w Twoim domu lub wizyty w placówce medycznej

UBEZPIECZENIE NAGROBKA

Ubezpieczenie pomoże przywrócić nagrobek do stanu pierwotnego w przypadku: działania sił przyrody i żywiołów; kradzieży jego elementów, np. rzeźb lub wazonów, o ile są one przymocowane na stałe do nagrobka; dewastacji, gdy ktoś umyślnie go zniszczy. Polisa nie obejmuje natomiast kosztów naturalnego niszczenia nagrobka, wynikającego z upływu czasu, a także np. kradzieży wieńców i kwiatów.

NNW ROLNIKA, OSÓB BLISKICH I PRACOWNIKÓW

To wsparcie finansowe po nieszczęśliwym wypadku

Ubezpieczenie rolne WARTA – kompleksowa ochrona

Kontakt

Klauzula RODO.