Blog Single

Likwidacja szkód, to ogromna przewaga WARTY na rynku. Ciężko pracujemy na tę pozycję, i cieszymy się, że nasze starania są efektywne i widoczne. Po raz kolejny naszą najwyższą jakość obsługi klienta potwierdziło zestawienie w Sprawozdaniu Rzecznika Finansowego. WARTA zdecydowanie wyprzedziła w nim konkurencję!

Dobrze i sprawnie zlikwidowana szkoda jest jednym z najistotniejszych wyznaczników jakości, jaką klient otrzymuje korzystając z ubezpieczenia. To właśnie w momencie, gdy coś się stanie, klient sprawdza w praktyce ofertę, którą została mu zaproponowana.

Jednym z najbardziej obiektywnych dowodów na to, że WARTA od lat utrzymuje pozycję lidera pod względem jakości obsługi klienta w trakcie likwidacji szkód jest sprawozdanie Rzecznika Finansowego.

Rzecznik Finansowy jako instytucja zajmująca się na co dzień  pomocą klientom instytucji finansowych, co roku publikuje sprawozdanie ze swojej działalności. Zamieszczone w nim dane stanowią najrzetelniejszy i najbardziej obiektywny obraz rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego i bankowo-kapitałowego. Raport ten przedstawia m.in. liczbę skarg zgłaszanych bezpośrednio do Rzecznika Finansowego przez klientów na poszczególne firmy ubezpieczeniowe. Po zestawieniu liczby skarg na danego ubezpieczyciela z jego udziałem w rynku otrzymujemy wskaźnik jakości rozwiązywania spraw zgłaszanych przez ubezpieczonych. Im ten wskaźnik jest niższy, tym lepiej, gdyż oznacza mniej skarg w stosunku do udziału w rynku.

WARTA nr 1 w Sprawozdaniu Rzecznika Finansowego

Podobnie jak rok temu wypadliśmy zdecydowanie najlepiej na rynku, wśród wszystkich ubezpieczycieli majątkowych. Jak widzicie w poniższym zestawieniu wskaźnik WARTY wyniósł w 2020 roku zaledwie 58 proc. Kolejne miejsca z dużą różnicą wobec WARTY zajęła Ergo Hestia (84 proc.) oraz Aviva (93 proc.).

Wykres 1 – Zestawienie ubezpieczycieli majątkowych