W ramach nowego produktu WARTA Ekstrabiznes Plus, powstał dedykowany PAKIET – WSPÓLNOTA


Czy wiesz, że oferty dotyczące wspólnot mieszkaniowych (PKD 68.32.Z) stanowią 4% wszystkich kalkulacji w ramach produktów SME? Sprawdź nasz nowy pakiet dedykowany specjalnie dla tego typu działalności.

W ramach nowego produktu WARTA Ekstrabiznes Plus, powstał dedykowany PAKIET – WSPÓLNOTA

W ramach nowego produktu WARTA Ekstrabiznes Plus oraz definiowanych ścieżek sprzedaży mających na celu uproszczenie procesu sprzedaży, powstał PAKIET – WSPÓLNOTA.

Teraz przygotowanie oferty dla Wspólnoty Mieszkaniowej to nic prostszego- wystarczy wybrać Pakiet Wspólnota i zakresem ochrony zostaje objęta działalność Wspólnoty Mieszkaniowej bez konieczności wpisywania PKD działalności. 

Ubezpieczenie mienia – możliwość zawarcia ubezpieczenia w ramach każdego wariantu ochrony (standard, komfort i komfort plus).

Dodatkowo, w celu zaoferowania kompleksowej ochrony istnieje możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule:

2M         Koszty działalności oraz utrata zysku

3M         Utrata czynszu

4M         Dewastacja w tym graffiti

5M         Kradzież zwykła

8M         Szyby i inne przedmioty od stłuczenia

9M         Katastrofa budowlana

10M       Terroryzm, strajki, zamieszki, rozruchy

12M       Obiekty drewniane

15M      Automaty wrzutowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – możliwość zawarcia ubezpieczenia w ramach każdego wariantu.

Dodatkowo, w celu zaoferowania kompleksowej ochrony istnieje możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule:

1 OC      Wypadki przy pracy

2 OC      Najemca ruchomości i nieruchomości

5 OC      Szkody w środowisku

7 OC      Wspólnota mieszkaniowa (plus 7a OC- OC Członków Zarządu wspólnoty mieszkaniowej)

8 OC      Materiały wybuchowe i fajerwerki

13 OC   Czyste straty finansowe

Ubezpieczenie NNW – pracownicy wspólnoty mieszkaniowej narażeni są na skutki nieszczęśliwych wypadków zarówno przy pracy jak i w życiu prywatnym. Dlatego też warto objąć ochroną również pracowników.

Dodatkowo, w ramach nowości w produkcie WARTA Ekstrabiznes Plus należy pamiętać o możliwości ubezpieczenia osób przebywających w lokalizacji prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności- tj. Klauzula Bezpieczny Klient/Gość. Klauzula ta stanowi doskonałe uzupełnienie OC Ubezpieczającego w sytuacji, gdy wypadek któremu ulegnie poszkodowany nie jest zawiniony przez Ubezpieczającego.

Warto wspomnieć tutaj też o pakietach bezpieczeństwa, które stanowią dodatkowe zabezpieczenie dla Klienta i zapewniają dodatkowe poczucie bezpieczeństwa.

Pakiety bezpieczeństwa to:

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA MIENIE:

  • wyrównanie sum ubezpieczenia,
  • błąd w deklaracji miejsca ubezpieczenia,
  • akceptacja istniejących zabezpieczeń,
  • brak deklaracji przedmiotu ubezpieczenia.

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA OC: pominięcie klauzul dodatkowych związanych z prowadzoną działalnością.

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA NNW: utracone korzyści w związku z nieobecnością pracownika spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem.

Skontaktuj się z naszym agentem i dowiedz się więcej o Pakiecie Wspólnota.

WARTA Ekstrabiznes Plus - Pakiet dla wspólnot mieszkaniowych

Kontakt

Klauzula RODO.