Blog Single

WARTA Travel - ubezpieczenie turystyczne na wyjazd za granicę - dlaczego warto?

Nasze ubezpieczenie dedykowane jest osobom podróżującym za granicę indywidualnie, z rodziną, w gronie znajomych i zawiera w zakresie podstawowym koszty leczenia i usługi assistance, również związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19.

Oferujemy elastyczny zakres ubezpieczenia i szeroki zakres ryzyk dodatkowych (NNW, OC, bagaż – w tym sprzęt elektroniczny i sportowy, kontynuacja leczenia powypadkowego w Polsce, zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie).

Masz możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od dnia i godziny (jeśli przebywasz na terenie Polski). Umożliwiamy zawarcie polisy w drodze na lotnisko – ochrona od momentu przekroczenia granicy.

W zależności od wybranych krajów wyjazdu ochrona ubezpieczeniowa działa na terenie całego świata -  z USA lub bez USA.

Posiadamy bardzo szeroki zakres podstawowy, który obejmuje:

Koszty leczenia

Ochrona obejmuje koszty leczenia nagłych zachorowań, nieszczęśliwych wypadków oraz następstw chorób przewlekłych. Nie pobieramy dodatkowej opłaty za nagłe zachorowanie na COVID-19, ani za leczenie związane z zaostrzeniem czy powikłaniem choroby przewlekłej podczas podróży zagranicznej.

Usługi Assistance

Pełny pakiet pomocy assistance w zakresie podstawowym obejmuje: nielimitowany transport - w tym transport zwłok; nielimitowane koszty ratownictwa w górach; na lądzie i na wodzie; doraźna pomoc medyczna; wcześniejszy powrót Ubezpieczonego; powrót osób bliskich Ubezpieczonego; przedłużenie ochrony o 48 godzin; kontynuacja podróży; opieka nad nieletnimi dziećmi; zastępczy kierowca; odwiedziny osoby wskazanej; zakwaterowanie na czas rekonwalescencji; tłumacz.

Amatorskie uprawianie sportu

Nie wymagamy rozszerzenia umowy i opłacenia dodatkowej składki podczas amatorskiego uprawiania większości sportów np. kitesurfing, windsurfing, nurkowanie, jazda na skuterach wodnych, czy żeglarstwo morskie. Rozszerzenie wymagane jest jedynie przy amatorskim uprawianiu sportów ekstremalnych oraz sportów zimowych.

Praca za granicą

W zakresie podstawowym znajduje się większość prac wykonywanych za granicą np. zbiory truskawek, opieka nad dziećmi i osobami starszymi, usługi pielęgniarskie – rozszerzenia wymagają tylko najbardziej ryzykowne prace, w tym wszelkie prace na wysokości powyżej 5 metrów.

Leczenie związane z ciążą

Nasze ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia związane z ciążą (do 32 tygodnia) do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia (bez podlimitu sumy ubezpieczenia).

Akty terrorystyczne

Ochroną obejmujemy skutki zdarzeń powstałych w wyniku aktów terrorystycznych – nawet w krajach, w których ogłoszono stan wyjątkowy będzie odpowiedzialność za skutki tych zdarzeń.

Kiedy chroni mnie ubezpieczenie turystyczne WARTA Travel, podczas wyjazdu za granicę?

Nagła choroba

Ubezpieczenie turystyczne WARTA Travel chroni Cię, jeśli podczas podróży zagranicznej nagle zachorujesz, np: przeziębisz się, dopadnie Cię grypa, doznasz poparzenia słonecznego. Ochrona dotyczy również nagłego zachorowania na COVID-19.

Choroba przewlekła

Jeśli podczas podróży nasilą się objawy choroby przewlekłej, na którą się leczysz. Ubezpieczenie już w zakresie podstawowym obejmuje leczenie następstw chorób przewlekłych.

Wypadek podczas podróży

Jeśli podczas podróży zagranicznej ulegniesz wypadkowi i doznasz urazu, np: złamiesz lub zwichniesz rękę, czy nogę; skręcisz kostkę; złamiesz nos; uszkodzisz kręgosłup.

Dodatkowa ochrona w ubezpieczeniu podróży zagranicznej WARTA Travel

Polisę WARTA Travel możesz rozszerzyć o:

  • Sporty zimowe (uprawianie narciarstwa i snowboardingu na oznakowanych trasach),
  • Sporty ekstremalne ( np. narciarstwo, snowboarding poza oznakowanymi trasami, kolarstwo górskie, wspinaczka bez asekuracji),
  • Działania wojenne,
  • Wykonywanie pracy za granicą.

Oprócz  zakresu podstawowego (koszty leczenia i pomoc assistance) nasze ubezpieczenie obejmuje szereg ryzyk dodatkowych:

  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • Odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
  • Bagaż podróżny,
  • Kontynuację leczenia powypadkowego w RP,
  • Zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie