Warta Sposób na Raka


Nawet 200 000 zł w przypadku diagnozy

Świadczenie wypłacane w przypadku nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym może wynieść nawet 200 000 zł. Wypłata następuje w terminie 21 dni od daty dostarczenia kompletu dokumentów.

Druga opinia w 14 dni w światowych ośrodkach

W ramach polisy, Klient ma zapewniony dostęp do tzw. drugiej opinii medycznej, czyli do indywidualnej, pisemnej konsultacji medycznej, dostarczonej przez jeden z wiodących światowych ośrodków leczenia nowotworów, takich jak np. Harvard Medical School. Opinia wydawana jest w terminie 14 dni od daty dostarczania kompletu dokumentacji. Dodatkowa konsultacja ze światowymi specjalistami pozwala na utwierdzenie się w poprawności diagnozy oraz planu leczenia.

Pomoc przez 10 lat od diagnozy

Świadczenia, w przypadku wykonywanych zabiegów medycznych oraz usług assistance, przysługują w ramach określonych limitów przez okres aż 10 lat od diagnozy. Z chwilą diagnozy nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym, następuje wypłata świadczenia „za diagnozę", ochrona jednak trwa nadal w zakresie zabiegów onkologicznych (opcja rozszerzona) bez konieczności opłacania składki.

Wsparcie w trakcie leczenia

Polisa stanowi wsparcie także w procesie leczenia. W wariancie rozszerzonym, wypłacane są dodatkowe świadczenia za wykonywane zabiegi onkologiczne tj. operacje, radioterapię, chemioterapię. Ważną pomocą są także usługi assisatnce takie jak np.: organizacja transportu medycznego, wizyta lekarza, opieka nad dziećmi, zwrot kosztów peruk.

WARTA Sposób na Raka – Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

Kontakt

Klauzula RODO.