Blog Single

Kredyt hipoteczny to dla większości Polaków jedyny sposób na zakup własnego domu czy mieszkania. Decydując się na wieloletnie zobowiązanie, warto pomyśleć o dobrym zabezpieczeniu – dla siebie i najbliższych.

Przy zawarciu umowy kredytowej, bank dba o swoje interesy. Podstawą jest na przykład ubezpieczenie mieszkania z cesją na bank, które możesz u nas wykupić w ramach Ubezpieczenia Domu lub Mieszkania. Cesja na bank jest to umowa na podstawie której ubezpieczony przenosi prawa do świadczeń z umowy ubezpieczenia na bank.

Często warunkiem udzielenia kredytu jest także posiadanie polisy na życie, która w przypadku śmierci kredytobiorcy zapewnia bankowi spłatę zobowiązania. 

Jeśli kupujemy ubezpieczenie mieszkania z cesją na bank, warto zadbać również o siebie i rodzinę i zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia WARTA Ochrona w opcji pod kredyt lub standardowej z kompleksową ochroną. 

WARTA Ochrona „pod kredyt”

Ubezpieczenie WARTA Ochrona w opcji „pod kredyt” zostało przygotowane z myślą o osobach, które zaciągają kredyt hipoteczny lub posiadają już takie zobowiązanie i muszą spełnić wymogi banku w zakresie jego ubezpieczenia.

Zakres ochrony w opcji „pod kredyt” został dostosowany do wymogów banków dla umów kredytowych, czyli zawiera ryzyka konieczne dla takich umów:

  • Umowa podstawowa (obowiązkowa): śmierć ubezpieczonego,
  • Umowy dodatkowe: śmierć w następstwie wypadku, trwałe inwalidztwo w następstwie wypadku, niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Aby skorzystać z oferty, klient musi być kredytobiorcą i wskazać bank jako uprawnionego.

Sumy ubezpieczenia w umowach dodatkowych są równe sumie ubezpieczenia dla ryzyka śmierci, ale nie wyższe niż limity maksymalne dla poszczególnych umów.

Dodatkowe opcje ubezpieczenia pozwalają także zabezpieczyć finansowo kredytobiorcę przed skutkami wypadku, takimi jak trwałe inwalidztwo lub niezdolność do samodzielnej egzystencji. Świadczenie wypłacone z polisy pozwoli spłacić zobowiązania wobec banku co w takiej sytuacji może być bardzo ważnym wsparciem finansowym dla całej rodziny.

Roczna składka minimalna w opcji „pod kredyt” wynosi 300 zł.

WARTA Ochrona z cesją na bank

Warto pamiętać, że WARTA Ochrona to w wersji standardowej także kompleksowe ubezpieczenie na życie, które pozwala na ustalenie indywidualnych warunków odpowiednio do potrzeb klienta, nawet na bardzo wysokie sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci. Jest to oferta dedykowana przede wszystkim klientom, którzy posiadają bardzo wysokie zobowiązania i oczekują zabezpieczenia dla najbliższych.

Pakiety ubezpieczeniowe w standardowej ofercie ubezpieczenia WARTA Ochrona są podzielone na moduły takie jak m.in. „Wypadek”, „Zdrowie”, „Zdrowie Dziecka” oraz „Zabezpieczenie Najbliższych oraz Zobowiązań” co sprawia że ubezpieczenie to jest niezwykle elastyczne a Ubezpieczający może dostosować zakres ochrony ściśle do swoich potrzeb. Moduł ubezpieczenia WARTA Ochrona pod nazwą „Zabezpieczenie Najbliższych oraz Zobowiązań” pozwala na wybranie opcji ubezpieczenia pod kredyt z cesją na bank. Opcja ta w zakresie podstawowym obejmuje ryzyko takie jak śmierć ubezpieczonego a na podstawie umów dodatkowych można ją rozszerzyć o:

  • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku,
  • powstanie trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku,
  • powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego.

Stała suma ubezpieczenia

To co należy podkreślić to fakt, że suma ubezpieczenia w WARTA Ochrona, niezależnie od wybranej opcji  jest stała. Oznacza to, że w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, świadczenie będzie wypłacone w wysokości sumy ubezpieczenia a nie wartości kredytu  czy posiadanych zobowiązań.  Zakładając, że z czasem wartość zobowiązań spada (zostaje spłacona), świadczenie może pokryć ich wysokość a pozostała  część zostanie wypłacona rodzinie.